Tag: dysk

Mapowanie dysku sieciowego za pomocą Eksplorator Windows

    1.Uruchom program Eksplorator Windows i kliknij gałąź Mój komputer. 2.Kliknij polecenie Mapuj dysk sieciowy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Mapowanie dysku sieciowego. 3.W oknie dialogowym Mapowanie dysku sieciowego z menu rozwijanego Napęd wybierz żądaną literę dysku. 4.W polu Folder wprowadź nazwę urządzenia serwera DiskStation i nazwę udostępnionego folderu poprzedzone i rozdzielone odwrotnymi ukośnikami. Przykładowo,

Mapowianie dysku sieciowego przez serwer synology

  Po włączeniu usług udostępniania plików i drukarek w systemie Windows można uzyskiwać dostęp do folderów udostępnionych na serwerze Synology. Dostępne są trzy metody: Mapowanie udostępnionego folderu jako dysku sieciowego za pomocą programu Synology Assistant. Korzystanie z okna dialogowego Uruchom. Korzystanie z programu Eksplorator Windows. 3.1 Mapowanie udostępnionych folderów jako dyski sieciowe za pomocą programu

Dyski i partycje pod kontrolą w Windows 7

Witam wszystkim dziś kolejny poradnik o Windows 7 a mianowicie  o zarządzaniu partycjami . W Windows 7 zarządzanie partycjami nie wymaga  już dodatkowego oprogramowania , jak to było w poprzednich wersjach Windows’a  np.  ( XP ) . Microsoft wyposażył system we wbudowane narzędzie do kontroli dysków, które pozwoli ci na dowolne operacje pomniejszania lub zwiększania pojemności