1.Uruchom program Eksplorator Windows i kliknij gałąź Mój komputer. 2.Kliknij polecenie Mapuj dysk sieciowy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Mapowanie dysku sieciowego. 3.W oknie dialogowym Mapowanie dysku sieciowego z menu rozwijanego Napęd wybierz żądaną literę dysku. 4.W polu Folder wprowadź nazwę urządzenia serwera DiskStation i nazwę udostępnionego folderu poprzedzone i rozdzielone odwrotnymi ukośnikami. Przykładowo,