Po włączeniu usług udostępniania plików i drukarek w systemie Windows można uzyskiwać dostęp do folderów udostępnionych na serwerze Synology. Dostępne są trzy metody: Mapowanie udostępnionego folderu jako dysku sieciowego za pomocą programu Synology Assistant. Korzystanie z okna dialogowego Uruchom. Korzystanie z programu Eksplorator Windows. 3.1 Mapowanie udostępnionych folderów jako dyski sieciowe za pomocą programu