Dominic Scott
WŁAŚCICIEL

JAROSŁAW TURAJCZYK

Problemy dnia codziennego przytłaczają obecnie bardzo wielu ludzi na całym świecie. Nie ważne czy mieszkasz w Polsce, czy za granicą – możesz mieć problemy z barierą językową, współpracownikami bądź swoją miłością. Nazywam się Jarosław Turajczyk i z tymi właśnie problemami postaram Ci się pomóc. Jestem Magistrem psychologii w zakresie psychologii klinicznej. Swoją wiedzę zdobywałem na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Uwielbiam robić test MMPI-2, który stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (takich jak: hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i inne). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy). W ramach swojego wieloletniego doświadczenia w psychologii stworzyłem własnościowy model i pojęcie – Model TPZ – Tragedia, problem, zadanie. W ramach tego modelu jestem w stanie w szeroko pojęty sposób rozwiązywać problemy swoich klientów. Praca ze mną, to psychologia zdrowia dla każdego.